«Найбільша розкіш – це розкіш людського спілкування» ©

Найбільша спільнота Тернополя в соціальних мережах

Авторизація

Авторизуйтеся

Вищі навчальні заклади
Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ)
ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» і «спеціаліст», ступенями «бакалавр» і «магістр», а також кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. В університеті діють програми підгот...
+380352475063
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (ТДМУ)
Місія університету Підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України і зарубіжжя шляхом надання освітніх послуг належної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності. Розвиток фундаментальної і прикладної науки ...
+380352524492
Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка (ТНПУ)
Наукова робота професорсько-викладацького колективу університету спрямована, насамперед, на: забезпечення організаційно-педагогічних, науково-методичних умов навчального процесу з метою підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог; розширення та зміцнення науково-інформаційної бази університе...
+380352435880
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ)
Факультети і спеціальності Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС) 121 — Інженерія програмного забезпечення; 122 — Комп'ютерні науки та інформаційні технології; 123 — Комп'ютерна інженерія; 123 &mdash...
+380352524181
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж (ТКТЕК)
Тернопільський кооперативний технікум був одним з перших навчальних закладів, відкритий на Тернопіллі і який пережив пору справжньої зрілості. Виходячи з потреби в підготовці кадрів з середньою спеціальною освітою, при сприянні місцевого керівництва області і на прохання правління Тернопільськ...
+380352255841
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ)
Загальна інформація Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій - перший в Україні українсько-польський вищий навчальний заклад, ініціаторами створення якого стали українські ...
Адреса: 46008, м. Тернопіль, Україна, вул. Танцорова 51,
+380352528310
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТОРГІВЛІ
Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі - це один із найстаріших професійних навчально-виховних закладів міста Тернополя. Училище пройшло непростий, але цікавий ш...
Адреса: 46001, Україна, м. Тернопіль пр. Степана Бандери, 32
+380352521022
Тернопільське вище професійне училище №4 ім. Михайла Паращука (ПТУ 4)
Напрямки підготовки спеціалістів: будівельний, технічний та економічний профіль. Єдине в Тернопільській області з професійно-технічних навчальних закладів, яке здійснює професійну підготовку ква...
Адреса: 46020, Тернопіль, Галицька, 29
380352528216
Тернопільське обласне державне музичне училище ім.С.Крушельницької (ТОДМУ)
Тернопільське обласне державне музичне училище імені Соломії Крушельницької — вищий навчальний мистецький заклад 1-го рівня акредитації в місті Тернополі. Діє від 1 вересня 1958 року. В 1963 ...
Адреса: 46008 м.Тернопіль, вул.Паращука, 4
+380352524004
Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму (ТВПУ)
Відповідно до наказу № 475 Міністерства освіти і науки України "Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Тернопільської області" від 11.06.2007р. професійно-техні...
Адреса: 46008, м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 26.
+380352524055