«Найбільша розкіш – це розкіш людського спілкування» ©

Найбільша спільнота Тернополя в соціальних мережах

Авторизація

Авторизуйтеся

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж (ТКТЕК)
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж (ТКТЕК)
Адреса:
46001, м. Тернопіль, вул. Руська 17
Email:
tktek@ukr.net
Телефон:
+380352255841 Заст. директора з гуманітарної освіти і виховання
+380352254984 Директор
+380352250672 Заст. директора з навчальної роботи
+380352255843 Заст. директора з навчально-виробничої роботи

Тернопільський кооперативний технікум був одним з перших навчальних закладів, відкритий на Тернопіллі і який пережив пору справжньої зрілості.

Виходячи з потреби в підготовці кадрів з середньою спеціальною освітою, при сприянні місцевого керівництва області і на прохання правління Тернопільської облспоживспілки, 1 вересня 1958 року був відкритий Тернопільський кооперативний технікум.

Його відкриття було давно очікуваним, адже Бережанська торговельно-кооперативна школа, що готувала продавців та облікових працівників, не мала можливості готувати кваліфікованих товарознавців та керівників кооперативної торгівлі.

В умовах швидкого розвитку системи споживчої кооперації виникла потреба в підготовці фахівців масових професій.

З 1965 року при технікумі створено училище, яке здійснювало підготовку кадрів масових професій.

З 1968 року була створена Республіканська школа декораторів-рекламознавців, яка в нинішній час представлена в коледжі відділенням “Дизайн”.

14 лютого 1985 року училище набуло статус середнього професійно-технічного училища, яке в 1992 році було об’єднано з технікумом в зв’язку з впровадженням ступеневої підготовки в системі кооперації освіти.

07 липня 2005 року Тернопільський кооперативний технікум реорганізовано в Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж (свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №329547).

Майбутнє України можуть забезпечити тільки кваліфіковані та віддані її інтересам спеціалісти.

За 51 рік своєї діяльності коледж підготував понад 17 тис. спеціалістів, в т.ч. на стаціонарній формі навчання – понад 10 тис. чол., на заочній – 7,5 тис. чол., а також більше 6 тис. випускників робітничих професій.

Підготовку цих фахівців здійснює педагогічний колектив, що складається з 62 досвідчених викладачів: серед яких 18 нагороджено знаком “Відмінник споживчої кооперації”, 5 викладачів-методисів, 8 викладачів вищої категорії; викладачі коледжу неодноразово відзначалися грамотами, грошовими винагородами Міністерства освіти, Укоопспілки, правління Тернопільської облспоживспілки.

Коледж акредитований за статусом вищого навчального закладу освіти першого рівня і отримав Ліцензію і Сертифікат Міністерства освіти України на право освітньої діяльності (Ліцензія серія АВ №328952 видана 26.07.07р.)

Своє п’яте десятиріччя коледж зустрічає з упевненістю у майбутньому, яка базується на досягненнях, традиціях, cформованих попередниками і які педколектив продовжує та розвиває.