«Найбільша розкіш – це розкіш людського спілкування» ©

Найбільша спільнота Тернополя в соціальних мережах

Авторизація

Авторизуйтеся

Українська гімназія імені Івана Франка
Українська гімназія імені Івана Франка

Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка – це не просто навчальний заклад. Це – минуле, сьогодення і майбутнє. Її називають кузнею світових учених і діячів культури, острівцем духовності і волелюбності, оплотом подвижництва і свободи.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ У ГІМНАЗІЮ:

 1. У гімназію приймаються випускники І ступеня загальноосвітніх шкіл.
 2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь незалежно від місця проживання.
 3. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії та табеля успішності учня.
 4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 5. Вступні випробування проводяться з української мови (диктант) та математики (письмово).
 6. Конкурсне приймання дітей проводиться у II тури: І – до 5 червня, II – до 20 серпня.
 7. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за тих самих умов, що й основне.
 8. Конкурсне випробування проводиться приймальною комісією, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою навчального закладу.
 9. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.
 10. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних; причин, до наступних випробувань не допускаються.
 11. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 12. До гімназії подають такі документи: копію свідоцтва про народження, особову справу, медичну картку встановленого зразка.
 13. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3 днів з дня її подання.
 14. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.
 15. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
Адреса:
46001, м. Тернопіль, вул. Коперніка, 14
Телефон:
+380352526798 Директор, канцелярія
+380352523243 Заступники директора з навчально-виховної та навчально-методичної роботи
+380352526786 Заступник директора з виховної роботи
+380352254704 Учительська
Соц.мережі: